Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden speelgoedshop.nu

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van speelgoedshop.nu alsmede op alle met speelgoedshop.nu aangegane overeenkomsten.
www.speelgoedshop.nu, tevens handelend onder de handelsnaam speelgoedshop.nu

Koper:
Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met speelgoedshop.nu in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Producten:
Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

1. ALGEMEEN
Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
www.speelgoedshop.nu handelt voornamelijk in tweedehands artikelen, vallend onder de margeregeling, waarover geen BTW wordt doorberekend. Artikelen benoemd als Nieuw kunnen ook onder deze regeling vallen, waardoor geen BTW doorberekend wordt. De hoeveelheid berekende BTW is altijd zichtbaar op de factuur en in de winkelwagen.
speelgoedshop.nu behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
Door het gebruik van de internetsite www.speelgoedshop.nu en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. BESTELLINGEN
2.1

Bestellingen kunnen alleen geplaatst worden via de webshop.
2.2
De verzending van onze producten zullen altijd met zorg en in goede staat afgeleverd worden door onze logistieke partner.
De verzendkosten worden vooraf aan u doorgegeven en dienen door u vooraf betaald te worden.
2.3
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat speelgoedshop.nu uw bestelling in behandeling heeft genomen.

3. PRIJZEN
3.1

De prijzen van op de site www.speelgoedshop.nu zijn de actuele prijzen en kunnen wijzigen. 
3.2
Zolang er geen overeenkomst tot stand is gekomen, is speelgoedshop.nu bevoegd de op de webshop vermelde prijzen en/of voorwaarden te wijzigen.
3.3
Alle vermelde prijzen zijn inclusief kosten van de verpakking en BTW*, exclusief verzendkosten.
*Over tweedehands artikelen wordt geen BTW doorberekend. Deze vallen onder de margeregeling. Over de goederen vallend onder deze margeregeling, wordt in de winkelwagen en op de factuur 0% BTW vermeld. Een artikel gekwalificeerd als nieuw kan ook onder deze regeling vallen, bijvoorbeeld als het artikel via een particulier is ingekocht. Margegoederen zijn onder bepaalde voorwaarden en tegen betaling van 21% meerkosten te factureren als "21% BTW goederen", Bij interesse, dient voorafgaand aan het bestelproces geinformeerd te worden naar de mogelijkheden.  
3.4
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.5
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.6
De Koper is de prijs verschuldigd die speelgoedshop.nu in haar bevestiging conform deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.

4. LEVERING
4.1

speelgoedshop.nu hanteert de op de site aangegeven tarieven voor pakketpost. Deze zijn lager dan de standaard tarieven voor pakketpost van de logistieke partner. De tarieven voor brievenbuspost komen overeen met de tarieven van de logistieke partner. Als logistieke partner wordt voor Nederlands gebruik gemaakt van PostNL. Voor zendingen naar België wordt gebruik gemaakt van DPD. Op verzoek kan in het bestelproces, tegen meerprijs worden gekozen voor PostNL levering in België.
4.2
Alle bestellingen worden naar het door u aangegeven adres verzonden tenzij anders vermeld.
4.3
brievenbus post is te allen tijde voor risico van de koper.
speelgoedshop.nu is niet aansprakelijk voor vermissing of verkeerd bezorgen van deze verzendoptie. U kunt altijd aangeven of u het als verzekerd pakket wilt laten versturen.
4.4
Pakketpost word verstuurd op onze verantwoording.
4.5
In overleg kan uw bestelling worden afgehaald in Borculo mits deze is besteld via de normale procedure van de webshop. Betaling geschied dan contant. speelgoedshop.nu is geen fysieke winkel en artikelen kunnen zodoende dus niet eerst worden bezichtigd.

5. BETALING
5.1
U dient het totaalbedrag van uw bestelling vooraf te betalen via de door ons aangegeven betalingsmethodes  inclusief de door speelgoedshop.nu berekende verzendkosten. Verzendkosten komen te vervallen als de bestelling wordt afgehaald.
5.2
Betalingen, anders dan "vooraf overmaken" of "bij aflevering", geschieden door betalingspartner Mollie, in een volledig beschermde en beveiligde omgeving.
5.3
Betalingen vooraf dienen binnen zeven (7) dagen bijgeschreven zijn op de bankrekening van speelgoedshop.nu, anders wordt uw bestelling geannuleerd. In wederzijds overleg kan hiervan afgeweken worden.
5.4
Worden er meerdere keren door dezelfde personen / vanaf dezelfde IP adressen bestellingen geplaatst die niet betaald worden kunnen wij overgaan tot blokkering van het IP adres en het niet meer in behandeling nemen van de bestelling zonder opgaaf van redenen.

6. AFKOELPERIODE, HERROEPING EN RUILING
6.1

De Koper kan binnen zeven (7) dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met speelgoedshop.nu aanspraak gemaakt worden op het herroepingrecht. Alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
6.2
In geval van ontbinding is de Koper verplicht het ontvangen product binnen zeven (7) dagen na de ontbinding aan speelgoedshop.nu  terug te zenden in de staat waarin de Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.
6.3
Niet voldoende gefrankeerde of ongefrankeerde pakketten worden niet door speelgoedshop.nu aangenomen. speelgoedshop.nu behoudt zich het recht voor om in geval van door u en/of de door u gecontracteerde transporteur veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen of de geretourneerde artikelen niet in ontvangst te nemen.
6.4
Indien de consument Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan ontvangt u van ons actiecode ter waarde van het aankoop bedrag te besteden op onze website en deze is 1 jaar geldig. U ontvangt dus géén geld terug.
6.5
speelgoedshop.nu is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
6.6.
Indien het product bij retourzending niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product tegen geldende bezorgkosten ook worden bezorgd.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1

speelgoedshop.nu is niet aansprakelijk voor druk, en zetfouten op de webshop.
7.2
De aansprakelijkheid van speelgoedshop.nu is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur/pakbon.
7.3
Indien speelgoedshop.nu om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

8. PERSOONSGEGEVENS
8.1

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door speelgoedshop.nu nageleefd. De aan speelgoedshop.nu verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestellingen uit te kunnen voeren en indien nodig, contact met u op te nemen.
8.2
speelgoedshop.nu verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, anders dan aan haar betalings- en/of verzendpartner(s), om de betaling en/of verzending mogelijk te maken.
8.3
Indien u bij uw bestelling heeft aangegeven door speelgoedshop.nu op de hoogte te willen worden gehouden van aanbiedingen, gebruiken wij uw gegevens om u per email op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen.

9. GESCHILLEN
9.1

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing
9.2
Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
9.3
Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van speelgoedshop.nu opgeslagen om de bestelling(en) te verwerken.
9.4
speelgoedshop.nu zal onder geen geding uw gegevens aan derden verstrekken.

10. GASTENBOEK.
10.1 speelgoedshop.nu
houd zich het recht voor beledigende en niet relevante koperreacties uit het gastenboek te verwijderen.